Gazafångar fråga i riksdagen

Riksdagsledamoten Hannah Bergsted (s) har i en interpellation, alltså en fråga till ett statsråd, undrat vad utrikesminister Carl Bildt kommer att vidta åtgärder för att hjälpa de svenska medborgare som är fast i Gaza att komma hem. Detta med anledning av att en kvinna från Piteå, tillsammans med sina fyra barn, sen fem månader tillbaka sitter kvar på Gaza, sedan Israel stängt gränserna.

Kvinnan har permanent uppehållstillstånd i Sverige, och hennes fyra barn är svenska medborgare. Familjen är idag splittrad då fadern, också svensk medborgare, finns i Piteå och barnen missar sin skolgång. Det saknas besked om när familjen kan återvända hem, vilket har lett till stark oro hos dem alla.

Det svenska konsulatet uppger i Jerusalem att de inte kan göra något. Familjens hopp är att de hamnar på de officiella listor som Israel använder sig av när de tillåter utpassering från Gaza.