Sjukvårdspartiet stoppade privatisering av förskolor i Bollnäs

Vid barn-, utbildnings- och kulturnämndens sammanträde på torsdagen fick den borgerliga alliansen se sig nedröstade av forne samarbetspartnern sjukvårdspartiet. Tillsammans med socialdemokraterna röstade sjukvårdspartiet mot alliansen i frågan om att avknoppa förskolor i kommunen.

Den borgerliga alliansen ville vid torsdagens sammanträde i barn-, utbildnings- och kulturnämnden, att nämnden skulle ställa sig positiv till en ansökan om att få ta över fyra förskolor i kommunen och driva dem i aktiebolagsform.

Protester

Vid mötets början fanns några anställda från en förskola på plats för att ställa frågor till politikerna och tala om att de inte var positiva till en privatisering.

Otydlig majoritet

Efter att samarbetet mellan sjukvårdspartiet och alliansen avbrutits är det en otydlig majoritet i några politiska nämnder i Bollnäs. Bland annat barn-, utbildnings- och kulturnämnden. Vid torsdagens sammanträde valde sjukvårdspartiet att rösta tillsammans med socialdemokraterna och det innebär att det inte blir någon privatisering av förskolorna.

Att det skulle handla om en ren och skär hämndaktion från sjukvårdspartiets sida för brutna löften om Bollebacken, förnekar Kent Hedberg.

Dörren öppnats för Socialdemokraterna

Att samarbetet mellan sjukvårdspartiet och alliansen avbrutits har öppnat dörren för socialdemokraterna som nu har större chans att få inflytande över politiken. Och det är något som man också tänker ta säger Olle Nilsson Sträng, socialdemokraterna.

Nederlag för alliansen

För den borgerliga alliansen och moderata ordförande Åsa Äng Eriksson var torsdagens omröstning ett nederlag. Men hon är ändå medveten att de här situationerna nu kan uppstå.