Förskoleelever lär sig sophantering

Även små barn behöver veta hur sophantering fungerar. Barnen på Lövdala förskola i Karlstad trodde att soporna hamnade inne på förskolan. Men efter dagens besök på Värmeverket på Heden vet de hur det funkar.

Barnen från Lövdala förskola står och tittar förundrat när sopbil efter sopbil tömmer ner sitt innehåll i det stora soplagret i Värmeverket på heden. Dagens studiebesök är ett resultat av att förskollärarna ville visa barnen hela kretsloppet, något de inte riktigt kände till innan, berättar Yvonne Kruse.

Det är första gången som värmeverket på Heden får besök av en förskola, men även små barn kan ha nytta av det.