Vänsterpartiet ifrågasätter jobbsökarvisum

Regeringen vill införa ett jobbsökarvisum för arbetskraft från länderna utanför EU redan nästa år. Syftet är att tillfredställa snabbt det ökande behovet av arbetskraft till vissa branscher.

Regeringsförslaget mötte genast mothugg från LO och andra fackliga organisationer. Vänsterpartiet presenterade en rapport som instämmer i kritiken. Kalle Larsson, (v) ledamot i riksdagens socialförsäkringsutkottet tycker ”att asyl- och arbetsrätten är i fara”.

Reporter: Alberico Lecchini

Redan 2004 hade den socialdemokratiska regeringen bildat en parlamentarisk Kommitté för Arbetskraftsinvandring (KAKI) med Lena Hjälm-Wallén som ordförande.

Men dagens alliansregering har gjort en del modifikationer i förslaget när riksdagen fick en annan majoritet, bl.a. om möjligheten för invandraren att under tre månader söka jobb i Sverige genom införandet av ett s.k. jobbsökarvisum -som Migrationsverket godkänner efter att personen presenterar sina papper och kompetens på de svenska beskickningarna utanför EU.

Lyckas man med det, och har fått ett jobb, då får AMS och arbetsgivaren sedan betämma om man kan få stanna i Sverige. Regeringsförslaget mötte genast mothugg från LO och andra fackliga organisationer eftersom man befarar att fackets inflytande över vilka som ska beviljas arbetstillstånd försvinner. Och att kollektivavtalet kan bli åsidosatt.

Vänsterpartiet tycker att det bör bli enklare att komma hit till Sverige men att det inte ska bli ett ”gästarbetarsystem” som utvisar människor så fort de förlorat sitt jobb.

Biståndsminister Tobias Billström förnekar sådana påståenden och tycker att det inte finns några sådana risker eftersom det finns en bred enighet inom de flesta riksdagspartierna sedan Kommittén för Arbetskraftsinvandring (KAKI) presenterat sitt förslag förra sommaren -och han menar också att kollektivavtalen ska respekteras.

Vänsterpartiet föreslår å andra sidan att invandrarna som får arbetstillstånd genom jobbsökarvisum ska få ett permanent uppehållsstillstånd för att tillåta dessa arbetare att förena sig med sina familjer.

Om risken att man utarmar ytterligare de fattigare länderna på kvalificerad arbetskraft svarar Kalle Larsson följande:

- Vi ser också risken med att människor lämnar sina tidigare hemländer och därmed länderna fattigare på kvalificerade arbetskraft och kunskaper. Därför bör kombineras en bättre asylpolitik, en ökad arbetskraftinvandring med insatser som innebär ett större bistånd och andra insatser som en rättvisare handel i världen. Detta skapar förutsättningar för utveckling och tillväxt i de delar av världen som ligger efter sen tidigare. Gör man så, då finns det förutsättningar att lyckas. Man kan också förstås uppmuntra människor som har kommit till Sverige, t.ex. som arbetskraftsinvandrare, att sedan några år återvända till sitt tidigare hemland och då bidra till utvecklingen och tillväxt där.Alla kan vinna på ett sånt system.

Hela arbetskraftsinvandringsförslaget är på remiss under denna period och kommer att bli lag någon gång nästa år.