Ingen ersättning för blåtungeskyddszon

Det blir ingen ersättning till de bönder som drabbas av extrakostnader för att de hamnat i den skyddszon som upprättades efter att ett får smittat med djursjukdomen blåtunga hittats i Danmark. Det har Jordbruksdepartementet nu beslutat. Nu måste drygt 150 lantbrukare själva betala för skyddsåtgärder.

När en gård hamnar innanför en skyddszon får de inte flytta levande kor eller får in eller ut ur zonen, utan att ta prover och vidta andra försiktighetsåtgärder. Något som tar mycket tid, kostar pengar och är inte minst är krångligt för de djurägare som David Williams som har sin gård i en kommun och bete i en annan.

Men enligt jordburksverket är situationen inte ovanlig, och det händer ofta att skyddszoner dragits över gränser mellan exempelvis Tyskland och Danmark.

Ersättning får man bara om man drabbas av smittan, men inte ett enda fall har dykt upp i Skåne. Istället sitter västskånska bönder nu i en situation med en mängd restriktioner för att hindra en sjukdom som inte finns i området. LRF hade begärt ersättning av jordbruksverket, man de har fått nej. LRF: s ordförande Åsa Odell tycker inte att det är rimligt att lantbrukare själva ska stå för kostnader när det gäller att skydda landet från en smitta.