Inget hot mot etanolfabriken

Trots höga spannmålspriser kommer Lantmännen att fortsätta producera etanol Norrköping.

Den planerade utbyggnaden av fabriken fortsätter och spekulationerna om att etanolfabriken skulle vara nedläggningshotad tillbakavisas av ägarna Lantmännen.

– Etanolfabriken kommer att byggas ut och det finns inga som helst planer på att drar ner produktionen säger Bengt Håkansson, affärsområdesansvarig på Lantmännen.

Fortfarande lönsamt att producera etanol

Även om spannmålspriserna har gått ner en aning den senaste tiden så är det fortfarande höga.
Bengt Håkansson tror att priserna kommer att variera mer i framtiden, men aldrig gå tillbaka till de låga priser som fanns för ett par år sedan.
Trots det så anser alltså Lantmännen att det är lönsamt att fortsätta producera etanol av spannmål.

PÅ sikt krävs annan råvara

Bengt Håkansson på Lantmännen säger ändå att spannmål inte är optimalt som råvara för etanolproduktion utan bara en övergång till att kunna producera bränslet från skogsråvara.

Det är något som måste göras i fabriker som är byggda för det och alltså inte kan ske i Norrköpingsfabriken.

– Det är ingen som tror att spannmålsetanol är lösningen på framtidens biomedelsförsörjning utan det är ett nödvändigt och viktigt första steg för att vi ska komma vidare in till andra råvaror som det finns större tillgång på säger Bent Håkansson.

Pelle Zettersten
pelle.zettersten@sr.se