Svenskt snus hotar åländska rederier

Svenskt snus har varit en ständig källa till problem för ålänningarna sedan Finland och Åland gick med i EU. Nu hotar snuset till och med den viktiga åländska rederinäringen. Redarna på Åland är upprörda.

Lagtinget, det självstyrda Ålands parlament, har efter många och långa påtryckningar från EU beslutat att en gång för alla förbjuda snus inte bara på land utan också på de åländska färjorna.

Det har väckt starka protester från de åländska rederierna där man nu talar om möjligheten att flagga ut fartygen och ge dem svensk flagg. För på svenska färjor får snuset säljas.

Höga böter
När Finland och Åland gick med i EU varken begärde eller fick de, som Sverige, undantag från EU:s generella snusförbud. Men ålänningarna har inte accepterat förbudet fullt ut och snus säljs till exempel på åländska färjor till EU:s stora förtret.

Därför har Åland ålagts att betala böter på nästan 20 miljoner kronor, böter som dessutom stiger med närmare 40 000 kronor för varje dag försäljningen fortsätter.

Nu går de åländska redarna i taket. De menar, utan att nämna konkreta siffror, att snusförsäljningen ombord på färjorna betyder så mycket att det handlar om ett allvarligt inkomstbortfall, som inte de svenskflaggade färjorna råkar ut för.

Byta flagg
Det snedvrider konkurrensen att ett EU-land får sälja snus, medan ett annat inte får det, anser Ålands Redarförening. På till exempel Eckerö Line med två färjor i Sverigetrafik ser man byte till svensk flagg som ett sätt att återställa möjligheten att konkurrera på lika villkor.

Men det skulle i sin tur få allvarliga konsekvenser för de åländska kommunerna som går miste om stora skatteinkomster när sjömännen vid ett eventuellt flaggbyte börjar betala svensk skatt.

Christer Fridén, Helsingfors
christer.friden@sr.se