Växjö universitet och Kalmar högskola slås ihop

Växjö universitet och Högskolan i Kalmar är på väg att slås samman. Förslaget om en fusion kommer från lärosätenas rektorer och gäller på sikt också högskolan i Blekinge.

- Den främsta anledningen är att det här ger ökade möjligheter att höja forskningsanslagen, säger Agneta Bladh som är rektor på högskolan i Kalmar.

De närmare samarbetet mellan de tre lärosätena i Växjö, Kalmar och Blekinge har pågått i omkring tre år, men det har hela tiden varit förenat med vissa problem att de tre är skilda myndigheter och har varsin styrelse. Det har gjort samarbetet tungarbetat.

I våras tillsattes därför en utredning som skulle föreslå vägar för ett framtida samarbete, en utvidgning eller rentav ett samgående, och nu har alltså rektorerna i Växjö och Kalmar fastnat för en hopslagning.

- Vi måste stå starka i den utveckling som pågår inom högskoleväsendet, säger Lars-Olof Nilsson.

Högskolan i Blekinge, kommer att avvakta med sitt beslut om de ska gå med i sammanslagningen tills en bit in på nästa år.

Frågan om ett samgående mellan de akademiska lärosätena i sydost är något av en ödesfråga, enligt Lars-Olof Nilsson, universitetsdirektör vid Växjö universitet.

En hopslagning ger också en del administrativa besparingar - men det handlar främst om att rusta för framtiden.

- Politikerna har talat om att begränsa antalet lärosäten, vi måste agera utifrån de signalerna, säger Lars-Olof Nilsson.