Bostäder åt bostadslösa i Varberg

Ett nytt boende ska byggas i Varberg för folk som har svårt att få en vanlig bostad. De bostäder som redan finns för dessa personer räcker inte till, säger Maria Olsson på socialförvaltningen.

För att förebygga hemlöshet har socialförvaltningen beslutat att bygga ett nytt tillsynsboende.

Maria Olsson som är avdelningschef på individ- och familjeomsorgen säger till P4 Radio Halland att det kan vara folk som har problem med missbruk eller annat och som kan upplevas som störande.

Flera av dem finns redan i olika former av sociala boenden - men de platserna är för få i dag och inte heller så väl anpassade till den här gruppen.

Var i Varberg som det nya boendet ska byggas är inte bestämt men Maria Olsson säger att blivande grannar inte behöver vara oroliga eftersom det ska finnas personal på plats dygnet runt.