Vätterfiskar skall kartläggas

Länsstyrelsen i Jönköping ska nu satsa mer på att kartlägga rödingen och harren i Vättern.

Harren har sitt sydligaste fäste i Vättern och beståndet är svagt, men hur svagt och varför vet man inte.

Vätterns bestånd av röding har minskat, många studier har startats för att ta reda på varför och nu ska man fortsätta undersöka det.

Nu får Länsstyrelsen i Jönköping 100 000 kronor i bidrag till fiskundersökningarna från Vattenvårdsenheten på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.