Förbud för olämplig person att ha hund

Riksdagen beslutar i dag, torsdag, att förbjuda uppenbart olämpliga personer att äga eller ta hand om en hund.

– Ett sådant hundförbud innebär att äga eller på annat sätt handha en hund. Den som bryter mot ett sådant hundförbud ska kunna dömas till böter eller fängelse i upp till ett år, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson.

Riksdagen slår också fast att en hundägare är ansvarig om hunden orsakar någon skada och ska stå för kostnaderna om hunden måste tas om hand.

En hund som hittas av polisen tillfaller staten efter tio dagar om man inte kan få tag på ägaren. Om ägaren är känd har han eller hon fem dagar på sig att hämta hem sin hund.

De nya reglerna börjar gälla från årsskiftet.