Länsstyrelsekritik mot beslut om Storumanflyg

Länsstyrelsen riktar stark kritik mot Rikstrafikens beslut att inte upphandla flygtrafik på Storumans flygplats i en skrivelse till regeringen.

– Det är frapperande att Rikstrafiken stöder sig på ett utredningsförslag som inte ens har remissbehandlats, säger t f landshövding Göran Theolin.

Göran Theolin hänvisar bland annat till flygplatsens förutsättningar att ta emot stora flygplan och det har redan visat sig betydelsefullt för bl a gruvnäringen.

Dessutom pågår diskussioner om start av flygfrakt i stor omfattning med främst norsk fiskfrakt till Asien med uppemot 100 ton per vecka, meddelar Göran Theolin.