Reservationer mot nya vd:n vid Örnsköldsviks hamn

Både Transport och Sjöbefälsföreningen reserverar sig mot att Christer Ögren blir ny v.d. För Örnsköldsviks hamn. Orsaken är att man tycker att styrelsen borde ha gått ut och annonserat ut tjänsten som v.d. och att man då kunnat få ett bredare urval.

Enligt Torsten Nyman, ordförande i hamnstyrelsen kommer Christer Ögren att få jobbet och att han förmodligen kan börja sin anställning redan i början av december.