Kulturpris till Börje Bergsman

94-årige före detta bergsingenjören Börje Bergsman får Falu kommuns kulturpris 2007. Kommunens kulturstipendium på 10 000 kronor går till 28-åriga konstnären Malin Petterson Öberg.

Börje Bergsman premieras bl a för sitt oförtrutna arbete att i skrift lyfta fram nya sidor ur Faluns historia, framför allt stadens teknik- och personhistoria.
Priset är 20 000 kronor.