Stora prisskillnader på fjärrvärmekostnader i länet

Det är stora prisskillnader mellan villaägarnas fjärrvärmekostnader i Örebro län. Det visar Villaägarnas Riksförbunds kartläggning.

Priset på nyckelfärdig fjärrvärme skiljer upp till 37 000 kronor i länet. Variationerna är också stora inom samma fjärrvärmeföretag beroende på vilket hus det gäller.
När villaägaren väl har anslutit sig är det bara det lokala fjärrvärmeföretaget som kan leverera värme, vilket innebär att villaägaren är helt hänvisad till företagets priser, enligt Villaägarnas Riksförbund. 
Riksförbundet kräver nu en statlig prisprövning av fjärrvärmepriserna.