Sänkt a-kasseavgift

Akademikernas a-kassa (AEA) sänker medlemsavgiften per månad med 55 kronor från årsskiftet.

”Anledningen till sänkningen är framförallt att det goda arbetsmarknadsläget lett till minskade kostnader för kassan”, skriver AEA i ett pressmeddelande.

Avgiften sänks från 225 kronor till 170 kronor per månad.