Diskrimiering av samer kartläggs

Diskrimineringsombudsmannen, DO, kartlägger just nu diskriminering mot samer. I vissa fall kan trakasserier ha förekommit under en så lång tid att man inte förstår att det är diskriminering menar Ida Asplund hos DO.

Diskrimineringen av samer är ett historiskt förekommande fenomen som varit en del av många samers vardag.

-Man kanske inte ens erkänner att de här grupperna finns. Det kan också vara en svårighet, osynliggörande. Men också kan det handla om trakasserier och annat som samer upplever i sin vardag som inte tas på allvar för att det har varit ett historiskt förekommande fenomen som man inte uppmärksammat i ett diskrimineringsperspektiv tidigare, säger Ida Asplund.

Det är få anmälningar om diskriminering mot samer som hitintills kommit in till DO. Så kunskapen om sådan diskriminering är dålig. Men viss forskning finns:

-Som visar väldigt tydligt att ju mer du bejakar din etniska identitiet, ju fler etniska markörer du använder, desto tydligare drabbar diskrimineringen dig. Talar du samiska så utsätts du för ytterligare problematik.

Just därför tror Ida Asplund att det är viktigt att klarlägga omfattningen.

-Vi har juh fått kännedom om att det finns missförhållanden. Det är också en av orsakerna till att vi nu vill lyfta frågan vad gäller diskriminering av samer. Mitt personliga intryck är också att det förekommer diskriminering, säger Asplund.

Samers egna erfarenheter från vardagen är viktiga för DO, därför sker diskrimineringskartläggningen i samarbete med samer.

-Vi har etablerat ett kontaktnät med samiska aktörer och det är genom sames egna erfarenheter och genom dialog med samer som vi vill förstärka dom rösterna och få del av deras kunskap”