NCC lägger ned försöksfabrik

Byggföretaget NCC lägger ner sin fabrik för industriellt byggda flerbostadshus, där material hämtats för att bland annat bygga två hus i Uppsala.

Målet med den här tekniken var att halvera byggtiden men NCC har kommit fram till att metoden var för dyr, därför läggs nu fabriken ned och 200 anställda förlorar sina jobb.

Ett av husen som byggs med den här metoden i Uppsala är det uppmärksammade bygget där ett åttavåningshus byggs inuti ett blått tält i närheten av Fyrishov.