Betalade för felaktigt faderskap i 18 år

I 18 år betalade Rolf Pallin från Sollefteå underhållsbidrag för ett barn som inte var hans. Det sedan han 1963 dömts i ett faderskapsmål. Mer än 40 år senare visade ett DNA-test som han själv bekostade att han inte är far till barnet.

Rolf Pallin säger att han inte bryr sig om underhållspengarna men tycker att han borde kunna få ersättning för de kostnader han haft för testet och för att komma ur rullarna.

Rolf dömdes allltså att betala underhåll i 18 år och dessutom var han utan verklig möjlighet att träffa barnet, en pojke, eftersom kvinnan i fråga snart valde att flytta till Finland. Rolf själv blev kvar i länet, gifte sig så småningom men fick inga barn i äktenskapet, en kontroll 1975 visade att hans sperma inte var livskraftig.

– Det är klart man undrade, men det kunde ju ha varit annorlunda 1962, säger han.

Åren gick och Rolf Pallin betalade underhållet utan någon annan kontakt med pojken än jul- och födelsedagshälsningar.

Men så, efter med än 40 år, när Rolfs hustru gått bort, kom en vändning. Rolf fick kontakt med barnet, nu en vuxen man. Först per telefon men 2004 åkte han också till Finland för att träffa honom. Det visade sig att det inte fanns några yttre likheter mellan de båda och på Rolfs förslag genomfördes en DNA-test.

Som visade att Rolf Pallin inte var pappa.

Allt det här har verkligen kostat en del för Rolf Pallin. Först och främst hade han betalt underhåll i 18 år. Sedan har DNA test och så advokathjälp för att komma ur rullarna kostat närmare 15 000 kronor. Han har fått rådet att processa för att få ersättning för alla sina kostnader men han har stannat vid att vända sig till Länsstyrelsen för att få hjälp.

En hjälp som han inte kan få enligt nuvarande lagstiftning. Ulrika Ekebro på Länsstyrelsen säger att en lucka i lagen innebär att en privatperson som genomför en DNA-test inte kan få ersättning för det och när det gäller underhållsbidraget finns en preskriptionstid på 10 år.