Före detta kriminella vill driva halvvägsboende

För ett och ett halvt år sedan startade tankarna på ”Villa Vägen Ut Revansch” - ett halvvägsboende för före detta kriminella och missbrukare på väg tillbaka i samhället.

Tanken var att huset skulle drivas som ett kooperativ av före detta kriminella - nu verksamma i KRIS, Kriminellas revansch i samhället.

KRIS vill att Sundsvalls kommun ska hjälpa till med att finansiera huset, men kommunen har först velat lösa eventuella problem.

Börje Bergström, vice ordförande i socialnämnden i Sundsvall, säger att kommunen i princip är positiv till ett halvtidshus. Däremot finns det risker att Sundsvalls kommun på så sätt får finansiera en verksamhet som utnyttjas även av andra kommuner.