Det blir ny skola på Tomtebo

Majoriteten i för- och grundskolenämnden i Umeå, drev på torsdagen igenom beslutet att bygga en ny skola på Tomtebo och att bygga om Kolbäcksskolan. Detta trots att det uppskattningsvis blir 70 till 90 miljoner kronor dyrare än man tidigare trott.