JO-kritik för långsam utredning

Justitieombudsmannen, JO, riktar kritik mot både åklagare och polis för hanteringen av ett misshandelsfall i Stockholm i våras. En av de misstänkta i det fallet blev senare misstänkt också för dödsmisshandeln på Kungsholmen i oktober.

JO anser att utredningen av den första händelsen tog alldeles för lång tid.
Den 9 april anmäldes att flera personer blivit misshandlade i Stockholm. Förövarna ska bland annat ha använt järnrör. Trots att det var fråga om en allvarlig misshandel, dröjde det ända till oktober, tills polisen började undersöka händelsen på allvar. JO är också kritisk till sättet polisen agerade på DÅ. När det stod klart för polisen att en av de misstänkta för misshandeln på våren också var misstänkt för dödsmisshandeln på Kungdholmen i oktober, hörde de av sig till do som misshandlades och frågade om de verkligen ville driva misshandelsfallet från våren vidare.
Den kritik som JO nu riktar kommer inte att få några större praktiska konsekvenser men JO hoppas att den i fortsättningen leder till en snabbare hantering av sådana här utredningar.