Barnprojekt på Kvinnohuset i Örebro får mer pengar

Kvinnohusets barnprojekt i Örebro kommer att kunna fortsätta precis som vanligt, ytterligare ett år. Länsstyrelsen har beslutat om ett bidrag på nära 800 000 kronor för nästa år, och det är precis vad som behövs, konstaterar Kvinnohusets ordförande Margareta Nordlander.

Projektet ska hjälpa barn till misshandlade kvinnor, och det inleddes förra året. Projektet är beroende av statliga pengar och kommer att behöva ansöka om nya varje år.
De 800 000 kronorna räcker till att avlöna två pedagoger, som jobbar med barnen.