Poliskritik mot arbetet med organiserad brottslighet

Rikskriminalpolisen gör inte tillräckligt i kampen mot den organiserade brottsligheten med mc-gängen i spetsen. Den kritiken kommer från flera av de poliser runt om i landet som arbetar mot mc-brottslighet. Kritiken går bland annat ut på att Rikskriminalpolisen inte samordnar arbetet mot mc-brottsligheten tillräckligt bra.

På flera av landets 21 polismyndigheter har en enda polisman ansvar för bevakningen av mc-gängen och många känner sig frustrerade över bristen på uppbackning.

Resurser och kunskaper slösas bort
En av poliserna som Ekot talat med uttrycker det så här: ”Brottslingarna stannar inte för att de kommer till länsgränsen, ändå arbetar vi som om vi var isolerade öar.”

Andra tycker att resurser och kunskaper slösas bort. Flera av mc-poliserna efterlyser ett bättre stöd från Rikskriminalpolisen när det gäller den ökande mc-brottsligheten, inte minst i form av mer underrättelseinformation.

Rikskriminalens chef Therese Mattsson ger kritikerna delvis rätt.

– Vad som är allvarligt är om de inte känner att de får tillräcklig information och tillräckligt stöd, där måste vi bli bättre. Det är ju helt enkelt så att efterfrågan har ökat på rikskriminalens resurser på alla fronter, så vi måste se över om vi behöver större resurser, säger Therese Mattsson.

Fyra poliser för mc-brottslighet
I dag arbetar fyra av Rikskriminalens poliser med mc-brottslighet.

– Vi skulle kunna bli mycket bättre om vi hade lite fler personal som kunde åka ut och hjälpa dem på plats. Framförallt behöver vi nu skicka ut spanare och utredningspersonal för att hantera den grova organiserade brottsligheten.

– Det här är också en fråga om att fördela riskerna, så att inte den lokala polismyndigheten behöver ta allt ansvar själv, utan att det kommer personer från annat håll som hjälper till i utredningarna mot de här grovt kriminella.

Nödvändig mobilisering
På torsdagen presenterade justitieminister Beatrice Ask det hon kallar en mobilisering mot den organiserade brottsligheten, där mc-gängen ingår. Myndigheter inom en rad olika områden ska samarbeta för att komma åt grovt kriminella.

Såväl mc-poliserna runt om i landet som rikskriminalens chef Therese Mattsson ser samarbetet som nödvändigt.

– Det är av oerhört stor betydelse, det kan nog inte övervärderas. Polisen kan inte ensam verka mot den grova organiserade brottsligheten, vi måste arbeta på bred front, hela Myndighetssverige.

Nina Odermalm Schei
nina.odermalm@sr.se