Nya digital-tv-boxar senast 2015

För en dryg månad sedan slutfördes digitaliseringen av det svenska tv-nätet. Alla hushåll som tittar på marksänd tv har fått skaffa en digitalbox. Nu står det klart att alla svenska hushåll måste skaffa nya digitalboxar igen. Senast 2015 släcks sändningarna ner på det nyligen införda digitala nätet.

– Vi har gjort en samlad bedömning för hela branschen och då har vi sagt ungefär 2015. Det tycker vi är en rimlig tid för att kunna möjliggöra en enkel och flexibel övergång, säger Christer Fritzon, chef för distributionsföretaget Terracom.

Tre miljoner boxar måste bytas
Svenska hushåll har hittills skaffat omkring tre miljoner digitalboxar och det har tagit två år att införa digital-tv i hela landet. Skåne och Blekinge var sist med att släcka ner de gamla analoga tv-sändningarna för en dryg månad sedan.

Nu kommer tv-branschen med nya krav på att alla ska skaffa nya boxar inom sju år. 2015 ska de nu genomförda digital-tv-sändningarna släckas ner. Utan ny box kommer det inte att vara möjligt att titta på tv-sändningarna.

Nya nätet snart föråldrat
Orsaken till kravet på nytt boxbyte är att det nuvarande digital-tv-systemet snabbt blir föråldrat. Formatet heter MPEG2 och ska ersättas med det modernare MPEG4. I MPEG4 går det bland annat att se fler program och högupplöst tv, så kallad hd-tv.  

– Det här är ett tekniksteg som är nödvändigt. Vi kommer då upp på samma nivå som andra europeiska stater som startade den här analog-digtal-övergången vid en senare tidpunkt, säger Jan Olof Gurinder, distributionschef på Sveriges Television.

Det här innebär också förändringar för konsumenten?

– Konsumenten kommer att behöva skaffa sig ny utrustning precis som konsumenten var tvungen att skaffa sig en TV2-tillsats när SVT2 började och en färg-tv när färg-tv:n kom. Det är lite konstigt att detta uppfattas vara en unik förändring. Det här är något som präglat broadcastindustrin under hela dess livstid att det skett tekniksprång. Då måste konsumenten anpassa sig eller dessvärre bli utestängd från tjänsten.

Den marksända digital-tv:n ses av 30 procent av hushållen. Resten får huvudsakligen tv via kabel och satellit. hd-tv sänds till exempel redan i kabelnätet och de markbundna sändningarna vill också kunna erbjuda den möjligheten.

Kräver mer sändningsutrymme
För att införa den nya digital-tv:n i MPEG4-format krävs ytterligare tillgång till sändningsutrymme i luften. Där hoppas tv-bolagen att regeringen ska hjälpa till att förhandla fram sändningsutrymme inom EU.

Sändningsutrymmet kan enligt ett förslag från EU-kommissionen användas såväl till tv som till mobiltelefoner och internettrafik. Den svenska tv-branschen vill tillfälligt använda sändningsutrymmet fram till 2015 för att får en mjuk övergång och längre tid för alla som åter måste köpa en ny digital-tv-box.

Erik Ridderstolpe
erik.ridderstolpe@sr.se