Efterfrågan på livsmedel ökar

EU:s överskottslager av jordbruksprodukter är snart ett minne blott. Lagren säljs ut och är snart tomma. Nu presenteras också en översyn av den europeiska jordbrukspolitiken som ska leda till balanserad jordbruksproduktion som ska förhindra att de hårt kritiserade matbergen bildas igen.

EU:s livsmedelslager innehöll förr miljontals ton av bland annat kött och smör. Det var resultatet av EU:s stödinköp av böndernas överproduktion.

EU säljer ut sina lager
Nu ökar efterfrågan på livsmedel i hela världen EU säljer ut sina lager i snabb takt. Kött- och smörbergen är borta, mjölksjöarna är på väg att torka ut. Lars-Göran Pettersson ordförande för lantbrukarnas riksförbund, LRF, är nöjd.

– Jag är helt övertygad om att vi kommer att få fart på investeringarna. Vi ser ju redan att priserna är på väg upp, vi kommer att få en ekonomi som mer liknar övrigt näringsliv, och det är något som i grunden är väldigt bra.

Genom det ökande välståndet i världens utvecklingsländer, har efterfrågan på livsmedel ökat så snabbt att EU nu beslutat att ta bort kravet på att EU:s bönder ska hålla en del av sin areal i träda.

Över hälften kommer att odlas upp
I Sverige ligger en tiondel av åkerarealen i träda och enligt LRF kommer hälften, cirka 150 000 hektar, att odlas upp igen.

Världsproduktionen av livsmedel bör fördubblas de närmste 30-40 åren för att möta efterfrågan, säger LRF. Böndernas framtid är ljus.

– Vi går mot en renässans. Både Världsbanken och FAO (FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation – red, anm.) har ju klart uttalat att lantbruket i världen går mot en ny renässans.

Kerstin Brostrand
kerstin.brostrand@sr.se