Mer samarbete ska hjälpa unga som riskerar fara illa

I Motala ska ungdomar och familjer med problem av olika slag, lättare kunna få hjälp framöver. Det är förhoppningen från politikerna som har gett socialtjänsten och skolan i uppdrag att börja arbeta närmare varandra.

- Jag hoppas vi blir effektivare, jag tror det kommer ha en stor betydelse om vi kan sätta in med tidiga insatser, säger Birgitta Larsson, rektor i Motala.

Tidigare samarbete
I oktober fick Larsson och förste socialsekreterare Camilla Ring i uppdrag att leda processen med att starta ett så kallat resurscentrum för bättre samarbete kring barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa i hemmet, i skolan eller på fritiden.

Skolan och socialtjänsten har samarbetat tidigare - men det här är något annat säger Birgitta Larsson.

- Vad som är nytt är att bildningsnämnd och socialnämnd tar ett samlat grepp.

Dubbelarbete undviks
Nu ska en kartläggning göras av den stödverksamhet som redan finns i kommunen innan ett resurscentrum startar i årsskiftet 08/09. Troligen finns det dubbelarbete som skulle kunna undvikas, säger Birgitta Larsson - samtidigt som gränserna för samarbetet kan vidgas.

- Vi behöver titta på hur samverkan ser ut med mödravårds- och barnavårdscentral.

Bra grepp
I Motala har behovet av samverkan diskuterats länge, säger Birgitta Larsson och hon är glad över satsningen på ett resurscentrum.

- Vi tycker det här är ett bra grepp man tagit från politiskt håll.

Raina Medelius
raina.medelius@sr.se