Fler med ätstörning söker vård

Fler och fler vänder sig till vården för sina ätstörningar.

Margareta Olsson på AnorexiBulumiCenter i Kalmar tror inte att antalet anorektiker ökar, men att allt fler vågar söka hjälp för sina problem i dag. De senaste åren har folk fått stå i kö för att få hjälp på ABC.

-Den här typen av patienter behöver hjälp snabbt, säger en oroad Margareta Olsson

ABC-kliniken har egentligen bara södra halvan av länet som sitt upptagningsområde men tar i dag emot många remisser från länets övriga delar.

En utredning pågår om endast en klinik i länet för ätstörningar