Länets fritidsgårdar får högt betyg

För första gången har man frågat ungdomar i hela länet vad de tycker om fritidsgårdarna. Och länets fritidsgårdar får ett högt betyg, en majoritet av ungdomarna är mycket nöjda med både det man kan göra på fritidsgården och hur man blir bemött av personalen.

- I första hand går de dit för att träffa kompisar men också för att få prata med vuxna. Det är viktigt för dem berättar Roland Axelsson, ansvarig för undersökningen.
När man är 14-15 år är det viktigt att frigöra sig från vuxna, både föräldrar och andra vuxna i omgivningen. Därför förvånade det Roland Axelsson att det var så viktigt för ungdomarna att prata med vuxna.

Enkätundersökningen är genomförd av den ideella föreningen Västmanlands kommuner och landsting, VKL. Målet är att ta reda på vad ungdomarna tycker för att kunna göra verksamheten ännu bättre och förhoppningsvis följa upp med nya enkäter år efter år. Svaren från de totalt drygt 1 600 ungdomarna ger ett gott betyg till fritidsgårdarna. Man är nöjd med verksamheten, nöjd med öppettiderna och nöjd med hur personalen bemöter de.

Ungdomarna tycker också att personalen har tid att prata och de kan också påverka det som händer på gården. 60 procent av besökarna är killar, trots att många fritidsgårdar försöker locka tjejerna med särskilda tjejkvällar.