Chalmerist utformar Göteborgs nya webbplats

Arkitekstuderanden Erik Berg på Chalmers, vann tävlingen om att utforma Göteborg Stads webbplats goteborg.se.

Erik Bergs vinnande förslag går ut på att besökarna närmar sig Göteborg från ett fågelperspektiv och sedan navigerar man sig fram via enkla och igenkännbara kartbilder.

Prissumman är på 100 000 kronor.