Bidrag till Carreraskonserten inget lagbrott

Karlstads kommun gjorde inget fel när man bidrog med 500.000 kronor till Carreraskonserten i Mariebergsskogen.

Bidraget överklagades till länsrätten av en kommuninnevånare som menade att det stred mot kommunallagen. Enligt Värmlandsnytt avslår länsrätten överklagandet och stödjer beslutet på att pengarna går till en stiftelse utan vinstsyfte och att det då inte är något brott mot lagen.