Stor prishöjning på färdtjänstresor

Det kommer att bli kraftiga fördyringar för att åka färdtjänst i Uppsala. En taxehöjning på i genomsnitt 60 procent är att vänta när färdtjänsten samordnas med sjukresorna, detta enligt det förslag som nu lagts fram. Handikapporganisationerna rasar mot förslaget. Lars Nord är vice ordförande i Synskadades riksförbund i Uppsala län:

- Det blir ytterligare social isolering, svårare att träffa vänner och svåare att komma ut, säger han.

Som det är i dag kostar en resa med färdtjänsten i Uppsala i genomsnitt 130 kronor. När utredningsförslaget är genomfört, kommer samma genomsnittsresa att kosta över 200 kr. Det här föreslås i Regionförbundets utredning som nu är klar, en utredning som tillkommit i samförstånd med politikerna i landstinget och kommunpolitiker från bland annat Uppsala. Tanken är alltså att flera resenärer som så att säga ska åt samma håll ska åka i samma taxi, oavsett om dom är färdtjänstresenärer eller åker sjukresa. Och dom ska också ha en gemensam beställningscentral. Bakgrunden är att försöka rationalisera och spara pengar, när nu antalet äldre ökar kraftigt inom en snar framtid.

Peter Eklund på Upplands lokaltrafik är den som gjort utredningen utifrån politikernas direktiv:

- Idag åkar man individuellt och det vi vill se i framtiden är en samordning, att detta är en del av kollektivtrafiken.

Från handikapporganisationerna menar man att exempel från andra håll i landet visar att samordningen brukar fungera dåligt med många missar och med långa resetider. Men Peter Eklund säger att det finns exempel på motsatsen:

- Tittar vi ut över landet, så har Stockholm och Skånetrafik till exempel samordnade resor, det går att hitta många goda exempel. Svårigheten är när man ska införa det nya, initialt är det alltid svårt med förändring.

Frågan om taxehöjningen ska nu godkännas av politikerna i Uppsala kommuns gatu- och trafiknämnd, det sker den 13 december, och sen ska taxorna också godkännas i kommunfullmäktige, troligen i februari. Men det kommer att ske under protest från handikapporganisationerna, som menar att många inte kommer att ha råd att resa så mycket som dom önskar:

- Det försvårar för handikappade att leva som andra medborgare.

Vad tycker du om förslaget?

- Jag tycker dom ska kasta det i papperskorgen, säger Lars Nord, vice ordförande i Synskadades riksförbund i Uppsala län.

Mårten Nilsson
marten.nilsson@sr.se