Cykelväg föreslås till Vikingstad

Linköpings kommun vill satsa på cykelvägar mellan Vikingstad och Linköping.

När vägen till Linköping byggdes om till 2+1-väg blev det i praktiken omöjligt att cykla mellan Vikingstad och universitetet, därför vill nu kommunen bygga cykelvägar på sträckan.

Avgörandet ligger dock hos Vägverket som äger vägen.