Konsthallssatsning i Vara rullar på - trots besparingar

Vara kommun planerar nedskärningar inom kulturskolan. Samtidigt fortskrider planerna på att bygga en unik konsthall.

Enligt förslag från kommunstyrelsens arbetsutskott ska en styrgrupp tillsättas med representanter från kommunen, Västra Götalandsregionen och Göteborgs konsthall.

Den gruppen får sedan ta fram kostnadsförslag på en konsthall. 

Från Vara kommun är tanken att centerpartisten Irene Karlsson och kommundirektören Gert Norell ska sitta med i gruppen.

Läs också: