Bubergets arrendator besviken på Vindelns kommun

Bubergsgårdens skidanläggning kan komma att säljas. Vindeln kommun som äger anläggningen vill utreda en eventuell försäljning om arrendatorn inte vill fortsätta driva stället.
För Torsten Lundstedt som arrenderat anläggningen sen 1996 kommer kommer kommunens planer på utförsäljning som en total överraskning.