Miss inom vården ger nya rutiner i Vara

Det var brister i kommunikationen mellan personal som var huvudorsaken till varför en sjuksköterska i Vara kommun lämnade en patient med trolig hjärtinfarkt utan tillsyn under en natt. Morgonen därpå hittades patienten död i sitt hem.
Nu ska kommunikationsrutinerna ses över:
– Det är mycket personal och många vårdtagare och det vill till att man har en bra dialog med varandra för att kunna garantera en god vård, säger Helen Sandqvist Benjaminsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Vara kommun. 

Den aktuella dagen i juli i år kontaktade personal inom hemtjänsten sjuksköterskan och berättade att patienten verkade må dåligt.

Trots det lämnade sjuksköterskan patienten utan tillsyn i sitt hem. Morgonen därpå hittades patienten död. 

Enligt Helen Sandqvist Benjaminssons så har sjuksköterskan och vårdpersonalen inte förstått varandra:

– Personalen överlämnade men sjuksköterskan uppfattade inte situationen på samma sätt. Det centrala i anmälan är alltså en brist i kommunikationen, säger Helen Sandqvist Benjaminsson.   

Hon ser mycket allvarligt på det inträffade och för att förhindra att fler missförstånd inträffar har nu ett gemensamt frågeformulär tagits fram: 

– Vårdpersonalen kan ha olika utbildningsbakgrund, det kan vara vikarier och fast personal. På något sätt behövs en gemensam struktur för vad man ska fråga så att man minskar riskerna för missbedömningar och feltolkningar i sådana här situationer.