Skolchef negativ till självstyrande skolor

Chefen för Uppsalas grundskolor tycker att kommunen ska skrota försöket med självstyrande skolor, innan det påbörjats. Skolorna har redan sedan tidigare stor frihet och en sådan här förändring skulle mest få negativa följder, menar Per Pettersson:

- Det kan göra att man tappar möjligheten till en översiktlig kommunal planering av grundskolorna i Uppsala, och det kan faktiskt blir en kommunekonomisk förlustaffär som jag ser det.

I det som kommunledningen kallar självstyrande skolor ska skolornas ledning ha en lite större frihet, och inte ingå i kommunens ledningsorganisation. Tanken är att det ska leda till större engagemang och högre kvalitet.

Barn- och ungdomsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden vill nu genomföra ett försök med det här.

Men chefen för Uppsalas grundskolor, som alltså är chef över alla kommunala rektorer idag, tycker inte att det är en bra idé. Han menar att rektorerna i kommmunen har och har haft en rätt fri roll ända sedan kommundelstiden och att ett sånt här försök skulle försämra kommunens möjligheter till planering och att det kan leda till att de administrativa kostnaderna ökar. Han vill att man jobbar med ökad frihet för rektorerna på andra sätt:

- Man ska ge oss i uppdrag att fortsätta på den inslagna vägen, att se till att skolorna har ett stort frirum och att de kan verka utifrån den här idén att vara självstyrande i den organisation vi har.

Vad ska man göra med förslaget?

- Ja, det finns ju papperskorgar.

Men ordföranden i barn- och ungdomsnämnden Cecilia Forss, tänker inte slänga något försöket med självstyrande skolor kommer att genomföras. Hon menar att flera rektorer är intresserade och säger att de ansvariga nämnderna får se till att det inte innebär för mycket administration:

- Det är vi som måste bevaka så det inte blir för mycket administration av det här, menar hon.

På torsdagskvällen diskuterade politikerna i produktionsnämnden frågan om självstyrande skolor. Och de håller till en del med grundskolechefen.

- Vi förstår inte vilket problem man försöker lösa, säger nämndens folkpartistiske ordförande Fredrik Sjöberg, som menar att rektorerna har stora möjligheter till frihet redan idag.

Lisa Helgesson
lisa.helgesson@sr.se