Tidig behandling kan bota reumatiker

Den som drabbas av reumatism kan bli helt frisk om de nyare biologiska läkemedlen sätts in redan under de första månaderna. I en ny studie blev varannan nyinsjuknad reumatiker hjälpt, och nu väcks också hopp om att patienterna inte ska behöva äta medicin hela livet.

Nästan en procent av Sveriges befolkning lider av ledgångsreumatism, med svullna och värkande leder i fingrar och tår. Utan behandling förstörs brosk och ben i de inflammerade lederna.

Tidigare behandling
I en internationell studie blev drygt var fjärde patient symptomfri med traditionell inflammationsdämpande medicin. Däremot bland dem som dessutom fick ett biologiskt läkemedel, en så kallad TNF-blockerare, blev varannan patient helt fri från sina besvär. Studien gjordes på nyinsjuknade reumatiker, och de goda resultaten tyder på att de biologiska läkemedlen borde sättas in tidigare än idag.

– Det talar ju starkt för att man ska behandla tidigt för att få bästa möjliga remissionsfrekvens och bli av med sina sjukdomssymptom, säger Rolf Oding, överläkare på Centrallasarettet i Västerås, som haft patienter med i studien.

Kortare behandling
De biologiska läkemedlen kostar över 100 000 kronor per patient och år, och nya sorter är på väg som inte blir billigare. Men behandlingen behöver kanske inte bli livslång: i en holländsk studie provade man att ta bort TNF-blockeraren igen när patienterna varit besvärsfria i ett halvår, och nästan alla fortsatte vara friska.

– Det är hoppfullt, säger Lars Klareskog, professor i reumatologi vid Karolinska Institutet. Man kan möjligen behandla ännu tidigare än förut och stoppa sjukdomen med en kortare tids behandling. Då skulle det bli möjligt både att behandla fler och att det inte blir så dyrt, eftersom man bara behöver behandla under en begränsad tid.

Studierna presenterades på den amerikanska reumatologkonferensen i Boston, USA.