Lund omfördelar pengar till skolorna

Det omdiskuterade förslaget om skolpeng klubbades på torsdagskvällen av Lunds fullmäktigepolitiker, efter närmare tre timmars debatt och med knapp majoritet, 34 röster mot 31.

Förslaget om direkt skolpeng har kritiserats i Lund dels för att det innebär omfördelning från Lunds stads skolor till skolorna i byarna, dels för att det bidrar till ett stort sparbeting på 37 miljoner kronor för Lunds skolor.

I sista minuten bestämde sig de borgerliga politikerna i fullmäktige för att mildra sparkravet genom att fördela ut ytterligare 13 miljoner till skolornas budgetar. Därmed gick förslaget igenom.