Även 20- och 21-åringar i regionen får gratis tandvård

Västra Götalandsregionen vill förlängda den fria barn- och ungdomstandvården till att även gälla 20 och 21-åringar.

Den som fyller 20 år under 2008 får alltså fortsatt fri tandvård , har tandvårdsstyrelsen beslutat.

I juli nästa år väntas dessutom regeringens tandvårdsreform komma med tandvårdscheckar och högkostnadsskydd för att uppmuntra människor att regelbundet uppsöka tandläkare.