Ny undersökning om Vättern-röding

Nu satsas mer pengar på att kartlägga bland annat rödingen i Vättern.

Sjöns bestånd av just röding har minskat dom senaste åren - många studier har startats för att ta reda på varför - och nu ska man fortsätta undersöka det.

Länsstyrelsen i Jönköping får 100 000 kronor i bidrag från länsstyrelsen i vattenvårdsenheten i Västra Götalands län.