Länsstyrelsen säger ja till alunborrning

Länsstyrelsen i Skåne har i ett remissvar till Bergstaten sagt ja till de omdiskuterade provborrningarna efter alunskiffer på Österlen.

Länsstyrelsen menar att de inte kan se att provborrningarna innebär något större ingrepp i naturen men Lena Hellström som sitter i styrelsen för aktionsgruppen Ja till Österlen - nej till skifferbrytning, är förvånad.

– Det är bara att inse att vi kommer att ha ytterligare en lång kamp framför oss, vi kommer inte att acceptera det här.

Länsstyrelsens remissvar väger tungt när Bergsstaten snart ska ta ställning till om bolaget Oelen Developments ska få provborra.

Borrningarna är planerade i ett 1 000 hektar stort område i trakten av Hammenhög och syftet med provborrningarna är att undersöka förekomsten av alunskiffer för utvinning av olja.

Men även om Bergsstaten säger ja till provborrningar innebär detta inte att alunbrytningen faktiskt blir av.