Bergvik överklagar beslut

Handelsbolaget Bergviks Köpcenter överklagar till Länsstyrelsen beslutet i Stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstad om att villkora bygglovet för ett parkeringshus inom området.

Det innebär att byggnadsarbeten inte får påbörjas förrän fastighetsägaren betalat ersättning för gatukostnader som tidigare gjorts med bland annat nya rondeller.

Bolaget motsätter sig att vara med och betala dessa gatuarbeten. Man menar att de är gjorda med anledning av IKEA:s etablering och inte för att det ska byggas ett parkeringshus. Därför vill handelsbolaget nu ha ett bygglov utan villkor för ersättning av gatukostnader.