Falkenberg vill bli rättvisemärkt kommun

Falkenberg kan bli landets näst första Fair trade city. Det skulle innebära att kommunen aktivt stödjer köp och produktion av rättvisemärkta produkter.

Det här är ett förslag som Marcelle Farjallah, socialdemokratisk ledamot i kommunfullmäktige Falkenberg lagt fram.

– Jag tycker frågan är viktig för att stödja arbetarna som arbetar under en välfigt hård arbetssuituation alltså de som producerar kläder, skor, kaffe, blommor, bananer med mera, säger hon.

Förslaget ska utredas
Marcelle Farjallah tycker att global solidaritet är nödvändig. Därför tycker hon att man även på kommunal nivå ska ta ställning för ökad konsumtion av rättvisemärkta varor.

Nu ska förslaget utredas, och bland annat kommer man att undersöka vad företagarna i Falkenberg har för inställning till frågan.

Malmö först
2006 blev Malmö Sveriges först fair trade city och nu hoppas alltså Marcelle Farjallah att Falkenberg ska ta efter. Beslutet kommer den första januari nästa år och hon tror det blir ett ja.

– Jag tror på det och att allmänheten är för rättvisemärkta produkter, säger hon.