Lär sig undvika riskfyllda situationer

Eftersom böndernas arbetsmiljö är riskfylld vill nu Lantbrukarnas Riksförbund erbjuda hjälp.

LRF Sydost bjuder in till säkerhetsdagar på flera ställen i regionen, bland annat i Björkeryd i Ronneby.

Där ska en arbetsmiljöutvecklare visa hur man undviker vanliga säkerhetsfällor och risker.

LRF-medlemmarna har också möjlighet att själva boka den här personen för två timmars genomgång på den egna gården.