Länsstyrelsen säger ja till provborrning på Österlen

Länsstyrelsen i Skåne säger ja till de omdiskuterade provborrningarna efter alunskiffer på Österlen. I sitt remissvar till den beslutande myndigheten Bergsstaten skriver länsstyrelsen att man inte kan se att provborrningarna innebär något större ingrepp i naturen.

– Det är förvånansvärt att man gör detta. Vi kommer att ha en lång kamp framför oss. Vi ger oss inte, säger Lena Hellström i styrelsen för aktionsgruppen Ja till Österlen - nej till skifferbrytning.

Borrningarna är planerade i ett 1 000 hektar stort område i trakten av Hammenhög. Syftet är att undersöka förekomsten av alunskiffer för utvinning av olja.