Fritidshusen allt dyrare

Priserna på fritidshus har under sommar- och höstmånaderna ökat i norrlandslänen. Detta enligt Lantmäteriets fastighetsbarometer, som jämför med samma period förra året. I Västernorrland är prisökningen 11 procent. Den största ökningen finns i Jämtland, 17 procent. Prisökningen för hela riket har under perioden varit 13 procent.