Ericsson, agenterna och provisionerna

Ericsson slussade med hjälp av handelsagenter i slutet av 1990-talet miljonbelopp till politiska makthavare. Bland mottagarna fanns en minister i Oman, en parlamentariker i Algeriet och sonen till den dåvarande vicepresidenten i Syrien.

2008
10 juli

4 februari

16 januari

2007
19 december

23 november

22 november

20 november