Vinterkräksjukan har nått Halland

Årets första ordentliga utbrott av vinterkräksjuka har skett i Halland.

Det har drabbat Getinge där framförallt skolbarn blivit sjuka. I början på veckan var över 100 personer smittade av vinterkräksjuka i samhället.

– Det är viktigt med god hygien för att hindra smittan från att sprida sig, säger länets smittskyddsläkare Mats Erntell till Radio Halland.

Han påpekar också att en tidigare sjuk person kan smitta en eller två dagar efter det att han eller hon blivit frisk.