Nytt namn på nämnd i Vetlanda

Vård- och omsorgsnämnden blir det nya namnet på den nämnd som ska ha hand om äldre- och handikappomsorgen i Vetlanda kommun.

Socialnämnen kommer ha hand om individ- och familjeomsorgsärenden.

Parlamentariska kommittén hade föreslagit att den andra nämnen skulle heta omsorgsnämnden, men Personal- och organisationsutskottet beslutade istället att det nya namnet blir Vår- och omsorgsnämnden.